Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


  Zobacz starsze wiadomości

 Seminarium Wydziałowe, 10.07.2019 r., 00:00

  środa, 2019-07-03 15:54:12


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium związane z zakończeniem przewodu doktorskiego pt.:

Wpływ oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych

Autor: mgr inż. Marcin Tatara
Data: 10.07.2019 r. (środa), godz. 09:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, Profesor Uczelni

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał2019-06-11
Se­mi­na­rium Wy­dzia­ło­we, Dr Gri­bo­vsz­ki Ka­ta­lin

2019-06-07
Seminarium Wydziałowe, 19.06.2019 r., 10:00

2019-06-05
Seminarium Wydziałowe, 12.06.2019 r., 10:00

2019-06-04
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-03
ANSYS Academic Roadshow na Politechnice Opolskiej

2019-06-03
Pomóż nam pomóc sobie. Studencie, Absolwencie! Oddajemy Ci głos.

2019-06-03
II miejsce w sesji plakatowej dla pracowników WBIA

2019-06-03
Ze­bra­nie Sek­cji Me­cha­ni­ki Kon­struk­cji i Ma­te­ria­łów Ko­mi­te­tu In­ży­nie­rii Lą­do­wej i Wod­nej PAN oraz Sek­cji Metod Ob­li­cze­nio­wych

2019-05-30
Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

2019-05-27
Seminarium Wydziałowe, 29.05.2019 r., 09:00

2019-05-20
Seminarium Wydziałowe, 22.05.2019 r., 10:00

2019-05-14
Zaproszenie na wystawę

2019-05-10
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Aliny Kalety

2019-05-06
Seminarium Wydziałowe, 08.05.2019 r., 09:00

2019-04-26
Zaproszenie na zabranie Sekcji


  Zobacz starsze wiadomości