Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Kierunki studiów, poziomy i formy kształceniaKierunek Architektura


Studia pierwszego stopnia - kształcenie kierunkowe (bez podziału na specjalności):


Kierunek Budownictwo

Studia pierwszego stopnia - kształcenie kierunkowe (bez podziału na specjalności):


Studia drugiego stopnia - kształcenie z podziałem na specjalności:


Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - kształcenie indywidualne pod kierunkiem opiekuna naukowego