Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


IPS


Pliki do pobrania:
Zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPS)
Arkusz IPS - wzór
Wymagane dokumenty:

Uwaga:
Arkusz IPS należy przedkładać wyłącznie w formie wydruku komputerowego.