Wersja do wydruku Wersja do wydruku 

  Powrót do listy przedmiotów

Materiały dydaktyczne dla studentów

J. Wyrwał, Termodynamiczne podstawy fizyki budowli1. 0.Wstęp157.16kB
2. 1. Bilansowanie wielkości fizycznych96.72kB
3. 2. Masa68.87kB
4. 3. Pęd56.95kB
5. 4. Energia109.50kB
6. 5. Entropia69.58kB
7. 6. Materiał56.78kB
8. 7. Mieszanina115.48kB
9. 8. Ośrodek porowaty236.40kB
10. 9. Kondensacja pary wodnej303.33kB
  Powrót do listy przedmiotów