Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Regulamin stypendiówDokumenty:
Regulamin przyznawania stypendiów (2WB)
Załącznik nr 1 - Deklaracja studenta - przystapienie do programu
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium
Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie studenta do odstąpienia
Zarządzenie nr 79