Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dwumiesięczne staże w przedsiębiorstwachSzanowni Studenci

W związku z zakwalifikowaniem się Państwa na dwumiesięczny staż proszę o przygotowanie następujących danych do umów:

Proszę o wypełnienie oświadczenia zleceniobiorcy - wykonawcy dzieła - zarówno student jak i przedsiębiorca - opiekun stażu. Dane proszę dostarczyć mailowo (e.raida@po.opole.pl) bądź osobiście (K-302), do 26 czerwca 2013 r.


Dokumenty:
Zarządzenie nr 41
Regulamin odbywania staży (2WB)

Załącznik nr 1 - Umowa z przedsiębiorcą
Załącznik nr 2 - Deklaracja studenta
Załącznik nr 3 - Umowa o staż ze Studentem
Załącznik nr 4 - Raport końcowy

Załącznik nr 1 - Umowa z przedsiębiorcą
Załącznik nr 2 - Deklaracja studenta
Załącznik nr 3 - Umowa o staż ze Studentem
Załącznik nr 4 - Raport końcowy
Oświadczenie zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła

Lista obecności i czasu pracy stażysty