Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Prace dyplomowe


Dokumenty:

Zarządzenie nr 1/2014
Regulamin przyznawania wsparcia autorom prac dyplomowych
Umowa


Uwaga studenci IV roku

W dniu 15.01.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej studentów w Zadaniu „ Dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy” dla studentów Wydziału Budownictwa w ramach projektu „Czas inżynierów” – studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB), Wydziału Budownictwa przy ul. Katowickiej 48 w Opolu

Przedmiotem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie złożonych deklaracji i zakwalifikowanie do uczestnictwa w Zadaniu „Dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy” dla studentów Wydziału Budownictwa w ramach projektu „Czas inżynierów” – studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB) w roku akademickim 2013/2014.

Komisja rozpatrzyła 19 złożonych deklaracji i stwierdziła, że wszystkie deklaracje zostały złożone przez uczestników projektu. Następnie na podstawie sporządzonej listy rankingowej uczestników Zadania Komisja przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne dla 19 studentów wydziału budownictwa w roku akademickim 2013/2014.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Komisja pozytywnie rozpatrzyła 10 złożonych deklaracji i zakwalifikowała je do uczestnictwa w Zadaniu „ Dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy” 10 pierwszych (poz. od 1 do 10) z poniższej listy rankingowej:


Lista rankingowa