Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Struktura zarządzająca

"Czas inzynierów" - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB)Koordynator projektu

dr inż. Józef. M. Gigiel
e-mail: j.gigiel@po.opole.pl
Tel.: +48 77 449 8567

Asystent koordynatora ds. sprawozdawczości finansowej

mgr inż. Ewa Raida
e-mail: e.raida@po.opole.pl
Tel.: +48 77 449 8582

Asystent koordynatora ds. sprawozdawczości merytorycznej

mgr inż. Piotr Nowacki
e-mail: p.nowacki@po.opole.pl
Tel.: +48 77 449 8541

Asystent koordynatora ds. kontaktów z BO i promocji

Dorota Buczek
e-mail: d.buczek@po.opole.pl
Tel.: +48 77 449 8561

Koordynator ds. jakości kształcenia

dr inż. arch. Monika Adamska
e-mail: mo.adamska@po.opole.pl
Tel.: +48 77 449 8579