Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Grupa docelowa - Beneficjenci projektuBeneficjentami projektu są:


Uzasadnienie wyboru grupy docelowej objętej wsparciem programu: