Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Zespół "Mechanika"

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8548
e-mail: kmb@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Mechanika”Zakres zainteresowań naukowych pracowników katedry:

Katedra oferuje profesjonalne usługi z zakresu:

Lista wybranych, najważniejszych publikacji pracowników Katedry:

A. Publikacje w czasopismach indeksowanych przez Science Citation Index
B. Opracowania książkowe i monografie
C. Rozdziały w monografiach