Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8575
e-mail: kbipb@po.opole.pl
http://www.kbipb.po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Doktoranci

Sekretariat KatedryTematyka naukowo-badawcza i aplikacyjna:


Oferta usługowa:


Działalność dydaktyczna

Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

I stopień studiów:
II stopień studiów: