Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Department of Bridges, Geotechnics and Con­struc­tion Processes

Katowicka 48
45-061 Opole
Phone: +48 77 449 8581
e-mail: kmgpb@po.opole.pl

Kierownik Katedry

Zespół mostów i dróg

Zespół geotechniki i geodezji

Zespół procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska

Doktoranci

Sekretariat KatedryOferta badawczo-wdrożeniowa

W zakresie zagadnień mostów i dróg:
W zakresie zagadnień geotechniki i geodezji:
W zakresie procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska:

Oferta usługowa

W zakresie dróg i mostów
W zakresie geotechnik i geodezji
W zakresie procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska

Oferta laboratoryjna (również bardziej istotna aparatura)


Działalność dydaktyczno-szkoleniowa

Prowadzone przedmioty na studiach I i II stopnia na kierunku budownictwo
Prowadzone przedmioty na studiach I i II stopnia na kierunku architektura
Studia podyplomowe