Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Geotechniki i Geodezji

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8581
e-mail: zgig@po.opole.pl
http://www.kgig.po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat KatedryGłówne kierunki działalności badawczej:

Pracownicy Katedry są członkami: Sekcji Geodezji Przemysłowej PAN, International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, International Association of Engineering Geology oraz Polskiego Komitetu Geotechniki.

Katedra oferuje prace naukowo-badawcze z zakresu: