Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Fizyki Materiałów

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554
e-mail: kfm@po.opole.pl
http://www.kfm.po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"

Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

Osoby współpracujące z Katedrą

Doktoranci

Sekretariat Katedry

Katedra Fizyki Materiałów - Skład osobowy
Autor zdjęcia: Ludwik Bednarz
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Udział w pracach organizacji naukowych i naukowo-technicznych:

Współpraca międzynarodowa:

Oferta prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu: