Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Dróg i Mostów

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8588
e-mail: kdim@po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry

Katedra Dróg i Mostów - Skład osobowy
Katedra prowadzi działalność naukowo - dydaktyczną w zakresie:

Zakres zainteresowań naukowych pracowników katedry:

Katedra prowadzi działalność usługową i ekspertyzową w zakresie:

Pracownicy katedry odbywali staże naukowe, wygłaszali referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz brali udział w wyjazdach nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates Erasmus (Słowacja, Hiszpania, Szkocja, Dania i Niemcy).