Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8602
e-mail: kaiu@po.opole.pl

Kierownik Katedry

Kierownik zespołu dydaktycznego

Pracownicy

Specjalista ds. naukowo-technicznych

Sekretariat KatedryProblematyka zainteresowań naukowych pracowników Katedry:

Członkostwo pracowników Katedry w stowarzyszeniach, jednostkach samorządu zawodowego oraz organizacjach naukowych: