Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2018-11-21, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Join Chinese classes - explore Chinese culture

Menglin Zhao (Instytut Konfucjusza)

Data: 2018-11-20, godzina: 09:30, sala: K-10, Seminarium katedralne (KFM)

Przepływy jonowe w zabytkowych polichromiach.

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

Seminarium Wydziałowe, 21.11.2018 r., 10:00

  poniedziałek, 2018-11-19 15:55:02


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

Join Chinese classes - explore Chinese culture

Autor: Menglin Zhao (Instytut Konfucjusza)
Data: 21.11.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Zmiany w procedurach związanych z awansami naukowymi

  wtorek, 2018-11-06 15:10:02


Prorektor ds. badań i rozwoju - prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników Politechniki Opolskiej na spotkanie dotyczące zmian w procedurach związanych z awansami naukowymi w świetle nowych przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wprowadzających Ustawę.

Spotkanie odbędzie się:
07.11.2018 r. – godz. 10.00 – Aula w budynku WBiA, ul. Katowicka 48


Seminarium Wydziałowe, 07.11.2018 r., 12:15

  wtorek, 2018-10-30 12:31:03


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

1. Extreme bridges. Planned solutions
for Norwegian fjord crossings up to 7 km

2. Using EPS geofoam to reduce loads on buried structures
and for bridge foundations on soft soil

Autor: prof. Jan Vaslestad (Norwegian University of Life Sciences)
Data: 07.11.2018 r. (środa), godz. 12:15
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 31.10.2018 r., 10:00

  wtorek, 2018-10-30 12:15:32


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

Wprowadzenie do pochodnych ułamkowych (niecałkowitych)

Autor: prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Data: 31.10.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał