Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego nauk technicznych, oraz kategorię naukową 'A'


( ostatnia kategoryzacja za lata 2008-2012)

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury


Przewodniczący Rady Wydziału:

Prodziekani Wydziału:

Profesorowie:

Pozostali nauczyciele:

Pozostali pracownicy Wydziału:

Studenci:

  • Paulina DYSARZ
  • Natalia KAŁAMARZ
  • Bartosz POLOK
  • Marek ŚWITAŁA
  • Olga WĄTOREK

Doktoranci:

Osoby z głosem doradczym:

  • Urszula ŚMIEJA
    Przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”