Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8560
Fax: +48 77 449 9953
e-mail: wbia@po.opole.pl

Dziekan:

Prodziekani:

Sekretariat

Biuro Obsługi Programów Unijnych