Studia doktoranckie: Rekrutacja


Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie)
w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2018/2019


[ ]
Warunki i tryb rekrutacji na studiach doktoranckich
Dodatkowe dokumenty:
[ , ]
Podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich
[ , ]
Oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata
[ , ]
Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry) o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych
[ , ]
Kwestionariusz osobowy kandydata
[ , ]
Podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składane jest za pośrednictwem Dziekana Wydziału)

Termin składania dokumentów: od 11 czerwca 2018 r. do 17 września 2018 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 września 2018 r., godzina 9:30, sala K-108.
Termin rozpoczęcia studiów: 1 października 2018 r.


Regulaminy dotyczące studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej:
[ ]
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2018 r.
[ ]
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2014 r.
Dodatkowe informacje:
[ ]
Samorząd doktorantów
[ ]
Stypendium doktoranckie
[ ]
Stypendium projakościowe
[ ]
Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów
[ ]
Pomoc materialna
[ ]
Plany zajęć
[ ]
Konsultacje
Plany studiów:
[ ]
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich na WBIA w dyscyplinie BUDOWNICTWO SD I i II rok 2018-2019
[ ]
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich na WBIA w dyscyplinie BUDOWNICTWO SD III rok 2018-2019
[ , ]
Sprawozdanie doktoranta

Dokumenty przyjmuje się w:
Pokój K-8c
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554