Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2020


2020-11-18
Identyfikacja parametrów modalnych konstrukcji budowlanych metodą losowego dekrementu
dr hab. inż. Piotr GÓRSKI, profesor uczelni

2020-10-14
Za­da­nia od­wrot­ne - wy­zwa­nia współ­cze­snej nauki i tech­ni­ki
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2020-09-09
Wpływ wstrzą­sów sej­smicz­nych na mosty grun­to­wo-sta­lo­we. Tezy koń­co­we pracy dok­tor­skiej
mgr inż. Tomasz MALESKA

2020-01-29
STULECIE LWOWSKIEJ SZKOŁY MATEMATYKI
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK