Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2019


2019-12-11
Uproszczona metoda obliczania wartości obwiedni momentów zginających w płytach i belkach zespolonych stalowo-betonowych – przegląd literatury
mgr inż. Marek Jurkiewicz

2019-11-27
Uproszczona metoda obliczania wartości obwiedni momentów zginających w płytach i belkach zespolonych stalowo-betonowych – przegląd literatury
mgr inż. Marek Jurkiewicz

2019-11-20
Uproszczona metoda obliczania wartości obwiedni momentów zginających w płytach i belkach zespolonych stalowo-betonowych
mgr inż. Marek Jurkiewicz

2019-11-13
Problematyka liczenia slotów publikacyjnych
mgr Agnieszka Górniak-Czarnecka, dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

2019-11-06
Przegląd czasopism Journal of Building Engineering w aspekcie tematyki prac badawczych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2019-10-30
Sprawozdanie z konferencji ‘5th International Working Group on Rotational Seismology workshop’ 22-26.09.2019r. w Lake na Tajwanie
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2019-10-23
Konferencja Arch Bridges 2019 w Porto
mgr inż. Tomasz MALESKA

2019-07-03
Architektura, sztuka (publiczna)…, trochę ekonomii.
Krzysztof Żukowski

2019-05-22
Przegląd literatury z zakresu modelowania informacji o budynku (BIM) w architekturze
dr inż. arch. Magdalena WĄSOWICZ

2019-04-24
Przegląd wybranej literatury w zakresie konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych
dr inż. Mariusz CZABAK

2019-04-17
Przegląd wybranych artykułów dotyczących badań ultradźwiękowych
dr inż. Karolina TATARA

2019-04-03
Analiza czasowo-kosztowa w monitoringu robót harmonogramu budowlanego
dr inż. Daniel PRZYWARA

2019-03-20
Proksemika: kiedy sztuka architektury i urbanistyki jest mierzalna
dr hab. Wiesław SIKORSKI, dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI i dr inż. arch. Dawid CIEŚLIK

2019-03-06
Proksemika: kiedy sztuka architektury i urbanistyki jest mierzalna
dr hab. Wiesław Sikorski, dr inż. arch. Marcin Gałkowski, dr inż. arch. Dawid Cieślik.

2019-01-23
Podsumowania stypendiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018

2019-01-09
Duże ugięcia belek - ujęcie analityczne
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ