Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2018


2018-12-12
Wprowadzenie do zagadnienia optymalizacji topologii konstrukcyjnej
prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

2018-12-12
LOST IN ARCHITECTURE - an interdisciplinary overlap
Connie Herzog (architekt)

2018-12-05
Przedstawienia Instytutu Fraunhofera
dr hab. inż. Anna Król, prof. PO (Dyrektor IF)

2018-11-21
Join Chinese classes - explore Chinese culture
Menglin Zhao (Instytut Konfucjusza)

2018-11-07
"Extreme bridges. Planned solutions for Norwegian fjord crossings up to 7 km" | "Using EPS geofoam to reduce loads on buried structures and for bridge foundations on soft soil"
prof. Jan Vaslestad (Norwegian University of Life Sciences)

2018-10-31
Wprowadzenie do pochodnych ułamkowych (niecałkowitych)
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2018-10-17
Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2018-10-10
Problemy fizyki budowli zabytkowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-10-03
Ewa­lu­acja jed­no­stek na­uko­wych we­dług nowej usta­wy
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2018-10-02
Ma­the­ma­ti­cal mo­dels for un­der­stan­ding phe­no­me­na: phy­si­cal view and mind view
Prof. Yukio Ta­mu­ra

2018-09-26
Wpływ wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe
mgr inż. Tomasz MALESKA

2018-06-20
Opis zjawiska losowego na przykładzie oceny parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL
prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELEWSKI

2018-06-13
Znaczenie wybranych metali ciężkich w budownictwie
Dr inż. Paweł Pichniarczyk - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawie

2018-06-13
Sustainable planning approaches for peri-urban landscapes
prof. Daniele La Rosa - University of Catania, Italy

2018-06-06
Nieliniowa, dynamiczna identyfikacja konstrukcji żelbetowej
mgr inż. Marek NALEPKA

2018-05-30
Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej: kierunki działalności dydaktycznej i naukowej
prof. dr hab. inż. arch. Svitlana Linda - Kierownik Katedry Wzornictwa i Podstaw Architektury, prof. dr hab. inż. arch. Yurii Dyba - Prodziekan Wydziału Architektury

2018-05-16
Pianobeton – niezwykły materiał budowlany
Przedstawiciele firmy PIANOBETON

2018-04-04
Re-Aktywacja społeczno-ekonomiczno-kulturowa wybranych przestrzeni polsko-czeskiego pogranicza w obrębie obszaru historycznego księstwa nyskiego
dr inż. arch. Piotr Opałka

2018-03-28
Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych
dr Daniel FRĄCZEK

2018-03-07
In search for a design method. From the experience of the ARCo design group
Profesor Luca Trabattoni, Pavia, Włochy

2018-03-06
Seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej – utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2017
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2018-02-14
Efekty rotacyjne smukłych konstrukcji budowlanych obciążonych sejsmicznie
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2018-01-31
Termy, przestrzenie publiczne XXI wieku
dr hab. inż. arch. Przemysław Szymański, profesor UTP Bydgoszcz

2018-01-10
Zadania odwrotne i "rekonstrukcje" w mechanice
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY