Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2018


2018-11-21
Pochodna ułamkowa w sensie Caputo - interpretacja fizyczna i zastosowanie
dr Daniel FRĄCZEK

2018-11-14
Rozpoznawalność naukowa w internecie: ORCID, Researcher ID, Research Gate, Google Scholar
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2018-11-07
Sprawozdanie z 12th International DIANA Users Meeting w Porto
mgr inż. Tomasz MALESKA

2018-10-31
Gotyckie kościoły dwupoziomowe, jako fenomen średniowiecznej architektury europejskiej
dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK

2018-10-17
Sprawozdanie z 5th International Conference on Protective Structures, Poznań 2018
dr hab. inż. Seweryn KOKOT, profesor uczelni

2018-10-10
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu... EAUH Rome 2018. Relacja z 14 International Conference on Urban History: Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspectives
dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni

2018-10-03
Sprawozdanie z konferencji „The Eleventh U.S. National Conference on Earthquake Engineering”, 25-29.06.2018 r. w Los Angeles.
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2018-06-20
Przegląd literatury w zakresie mostów gruntowo-stalowych pod obciążeniem sejsmicznym
mgr inż. Tomasz MALESKA

2018-06-13
Przegląd literatury w zakresie mostów gruntowo-stalowych pod obciążeniem sejsmicznym
mgr inż. Tomasz MALESKA

2018-05-30
Nieliniowa, dynamiczna identyfikacja konstrukcji żelbetowej
mgr inż. Marek NALEPKA

2018-05-23
Przegląd literatury związany z dynamiczną identyfikacją konstrukcji żelbetowych
mgr inż. Marek NALEPKA

2018-05-09
Beton w monolitycznych ścianach szczelinowych
dr inż. Magdalena CZOPOWSKA-LEWANDOWICZ

2018-04-18
Beton w monolitycznych ścianach szczelinowych
dr inż. Magdalena CZOPOWSKA-LEWANDOWICZ

2018-03-28
Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w procesie reaktywacji społeczno - ekonomiczno - kulturowej polsko-czeskiego pogranicza na wybranych przykładach przekształceń przestrzeni powiatu nyskiego
dr inż. arch. Piotr Opałka

2018-03-21
Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w procesie reaktywacji społeczno - ekonomiczno - kulturowej polsko-czeskiego pogranicza na wybranych przykładach przekształceń przestrzeni powiatu nyskiego
dr inż. arch. Piotr Opałka

2018-03-14
Wyzwania badawcze najwyższych budynków świata
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2018-02-28
Praca naukowa w interdyscyplinarnym środowisku
dr inż. arch. Marcin SPYRA

2018-01-17
Możliwości wykazywania osiągnięć projektowych i artystycznych przez architektów w świetle Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI

2018-01-10
Wpływ metody, prędkości i czasu mieszania na właściwości świeżych i stwardniałych betonów z proszków reaktywnych
dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA

2018-01-03
Wpływ metody, prędkości i czasu mieszania na właściwości świeżych i stwardniałych betonów z proszków reaktywnych
dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA