Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2018


2018-12-18
Równowagowy i nierównowagowy model transportu wilgoci w drewnie.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2018-12-11
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego.
dr inż. Kamil PAWLIK

2018-12-04
Ewolucja oporu kontaktowego w układzie warstwowym.
mgr inż. Marcin HABERECHT

2018-11-27
Wyznaczanie właściwości cieplnych materiałów - nowe podejście.
dr Daniel Frączek, dr inż. Andrzej Marynowicz

2018-11-20
Przepływy jonowe w zabytkowych polichromiach.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-11-13
Wyznaczenie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie jodły górskiej.
Kamil Jeż

2018-11-06
Kinetyka wysychania zapraw nasyconych roztworami siarczanu sodu
mgr inż. Agnieszka Bułka

2018-10-23
Identyfikacja właściwości cieplnych przegrody na podstawie pomiarów temperatury w wybranych punktach przegrody.
mgr inż. Maciej Grygorowicz

2018-10-16
Iteracyjne metody rekonstrukcji w tomografii (ART oraz SIRT)
dr inż. Karolina TATARA

2018-10-09
Teoretyczna i eksperymentalna analiza drewniano-betonowych belek zespolonych – (omówienie pracy doktorskiej)
dr inż. Mariusz CZABAK

2018-06-19
Spotkanie podsumowujące (KFM)

2018-06-12
Badania porównawcze wzmacnianych belek betonowych z wykorzystaniem betonu bardzo wysokiej wytrzymałości z proszków reaktywnych (RPC)
dr inż. Mariusz CZABAK

2018-06-05
Iteracyjne metody rekonstrukcji w tomografii: techniki rekonstrukcji algebraicznej (ART) i techniki jednoczesnej rekonstrukcji iteracyjnej (SIRT)
dr inż. Karolina TATARA

2018-05-29
Modelowanie wpływu impregnacji na transport wilgoci w drewnie
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2018-05-22
Badania wpływu impregnacji na transport wilgoci w drewnie.
dr inż. Kamil PAWLIK

2018-05-15
Wpływ błędów pomiarowych na wynik optymalizacji przy pomiarach termowizyjnych
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2018-05-08
Niepewność parametrów transportu dla niejednorodnych materiałów
dr Daniel FRĄCZEK

2018-04-17
Algorytm optycznego rozpoznawania uszkodzeń belki żelbetowej.
dr Daniel FRĄCZEK

2018-04-10
Zastosowanie MES w konserwacji zabytków
mgr inż. Agnieszka Bułka

2018-03-27
Efektywność ściany z izolacją transparentną w warunkach Polskich
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2018-03-20
Siła Kutty
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2018-03-13
Oszacowanie zmian właściwości termodyfuzyjnych wełny mineralnej w wyniku działania wody i ponownego wysuszenia
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO mgr inż. Maciej Grygorowicz, mgr inż. Kamil Jeż

2018-03-06
Analiza dużego ugięcia belki wspornikowej
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2018-02-27
Spotkanie organizacyjne (KFM)

2018-01-23
Spotkanie podsumowujące
Katedra Fizyki Materiałów

2018-01-09
Stan badań w zakresie badań nieniszczących cieplnych właściwości materiałów budowlanych cz.2
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni