Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2017


2017-12-13
Ochrona wartości autentyzmu w procesie adaptacji zabytkowych obiektów sakralnych
dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK

2017-11-15
Efektywność stali zbrojeniowej o wysokiej ciągliwości w stanach awaryjnych konstrukcji żelbetowych
Magdalena Piotrowska, Michał Kostyk (Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o, Warszawa)

2017-10-18
Problematyka przekształceń struktur adaptowanych obiektów budowlanych
mgr inż. Mi­ro­sław Łotarewicz

2017-07-06
Efekty rotacyjne w dynamice smukłych budowli wieżowych pod obciążeniem sejsmicznym
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2017-07-06
Identyfikacja i analiza modalna konstrukcji na stole wstrząsowym
mgr inż. Piotr BOBRA

2017-07-06
Szacowanie trwałości wystroju zabytków
mgr inż. Agnieszka Bułka

2017-06-28
Mikrodomy – kryteria minimalizacji, typologia i sposoby kształtowania mikroprzestrzeni mieszkalnej
dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK

2017-06-28
Budownictwo mieszkaniowe 3.0
dr inż. arch. Dawid Cieślik

2017-06-28
Prezentacja profilu dydaktycznego i naukowego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego

2017-06-21
Dubai Route 2020 - przykład zastosowania BIM w złożonym projekcie nowej naziemno-podziemnej linii metra w Dubaju
mgr inż. Karol Maćków - firma CH2M w Krakowie

2017-06-14
Modelowanie numeryczne zagadnień fizycznych w Comsol Multiphysics
Tomasz KRUPICZ, Comsol Multiphysics GmbH, Göttingen

2017-06-07
Od geometrii do…wyobraźni
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-05-31
Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2017-05-24
Characterization and study of pyridinium emulsifiers for asphalt mixtures
Juan José Galán-Díaz (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)

2017-05-17
The low-entropy city: a thermodynamic approach to reconnect urban systems with nature
Dr. Raffaele Pelorosso PhD DAFNE- Department of Agricultural and Forestry Sciences University of Tuscia

2017-05-10
Zasady komercjalizacji w Politechnice Opolskiej
mgr Grzegorz STANKIEWICZ, mgr Piotr STERNIUK – Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej

2017-04-19
Problemy fizyki zabytkowych budowli
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-04-19
Zniszczenia późnogotyckich polichromii brzeskich
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2017-04-12
Przebudowa wraz z rozbudową hali widowisko-sportowej Okrąglak w Opolu wraz z pierwszym wyposażeniem
Piotr JASIŃSKI – Firma Energopol

2017-04-05
Codzienne wykorzystanie sieci Internet – zagrożenia oraz sposób ochrony przed nimi
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Politechniki Opolskiej

2017-03-29
Trwałość konstrukcji drewnianych i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowe obiektów budowlanych
dr hab. inż. Dariusz BAJNO, prof. UTP

2017-03-22
Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2017-03-08
Seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2016

2017-03-01
Wykorzystanie szumu sejsmicznego do wyznaczania częstotliwości rezonansowych budynku wielokondygnacyjnego oraz jego podłoża na przykładzie siedziby WNoZ UŚ
prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek, mgr Barbara Bieta, dr Maciej J. Mendecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu)

2017-01-11
System ArCADia BIM - moduł architektoniczny i moduły instalacyjne omówione na przykładzie modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE / Programy dla konstruktorów - R3D3-Rama 3D, Konstruktor, I.T.I-INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE, EuroZłącza.
Katarzyna RUSEK / Krzysztof BARTOSIK