Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2017


2017-12-20
Analizy oceny parametrycznej WBiA - wnioski odnośnie publikowania wyników badań
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2017-12-06
Jak (nie)pisać artykułów naukowych
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2017-11-29
Jak (nie)pisać artykułów naukowych
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2017-11-22
Przegląd literatury z zakresu wykorzystania popiołów fluidalnych i ich wpływ na kształtowanie właściwości spoiw
mgr inż. Jolanta KOWALSKA

2017-11-15
Przegląd literatury z zakresu wykorzystania popiołów fluidalnych i ich wpływ na kształtowanie właściwości spoiw
mgr inż. Jolanta KOWALSKA

2017-10-25
Wstęp do przeglądu literatury dotyczący słupów zespolonych stalowo-betonowych w ujęciu badań doświadczalnych oraz numerycznych
dr inż. Mariusz KUPINA

2017-10-18
Wstęp do przeglądu literatury dotyczący słupów zespolonych stalowo-betonowych w ujęciu badań doświadczalnych oraz numerycznych
dr inż. Mariusz KUPINA

2017-07-05
Wybrane aspekty rozprawy habilitacyjnej
dr inż. Anna RAWSKA-SKOTNICZNY

2017-06-28
Analiza wpływu zmiany układu statycznego na redystrybucję sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych
mgr inż. Karolina JURASZ-DROZDOWSKA

2017-06-21
Analiza wpływu zmiany układu statycznego na redystrybucję sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych
mgr inż. Karolina JURASZ-DROZDOWSKA

2017-06-14
Mikroprzestrzeń mieszkalna, kryteria minimalizacji, typologia i sposoby kształtowania - przegląd literatury
dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK

2017-06-07
Przegląd literatury dotyczący projektowania i modelowania studzienek kanalizacyjnych
mgr inż. Joanna NOWACKA

2017-05-17
Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2017-05-10
Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
dr inż. Alina KALETA-JUROWSKA

2017-04-26
Cohousing w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa
dr inż. arch. Dawid Cieślik

2017-04-19
Cohousing w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa
dr inż. arch. Dawid Cieślik

2017-04-12
Cohousing w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa
dr inż. arch. Dawid Cieślik

2017-04-05
Cohousing w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa
dr inż. arch. Dawid Cieślik

2017-03-29
Przegląd literatury w zakresie badań ultradźwiękowych w diagnostyce konstrukcji żelbetowych
dr inż. Karolina TATARA

2017-03-22
DIANA FEA - program do zaawansowanej analizy geotechnicznej i sejsmicznej
mgr inż. Tomasz MALESKA

2017-03-15
Kopuły sferyczne – jednowarstwowe struktury prętowe
dr inż. Dominika PILARSKA

2017-03-08
Kopuły sferyczne – jednowarstwowe struktury prętowe
dr inż. Dominika PILARSKA

2017-02-01
Nieliniowe modelowanie konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2017-01-25
Seminarium podsumowujące wykonane prace, w ramach dotacji celowej na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2017-01-18
Nieliniowe modelowanie konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2017-01-11
Nieliniowe modelowanie konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA