Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2017


2017-12-19
Badania przepływów wilgoci i ciepła w wybranych, porowatych materiałach budowlanych - budowa stanowiska pomiarowego.
mgr inż. Maciej Grygorowicz, mgr inż. Kamil Jeż

2017-12-12
Podsumowanie dwuletnich badań reologicznych zespolonej belki drewniano-betonowej
dr inż. Mariusz CZABAK

2017-12-05
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego
dr inż. Kamil PAWLIK

2017-11-28
Analiza ugięć belki drewniano-żelbetowej spowodowanych odkształceniami cieplno-wilgotnościowymi
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2017-11-21
Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych – podsumowanie
dr Daniel FRĄCZEK

2017-11-14
Wyznaczanie stałych materiałowych zawilgoconych materiałów budowalnych przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2017-10-24
Szacowanie współczynnika dyfuzji w drewnie na podstawie badań NMR
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2017-10-17
Gradientowa termomechanika przepływów jonowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-10-10
Nieliniowość geometryczna prętów zginanych
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2017-10-07
Stan badań w zakresie badań nieniszczących cieplnych właściwości materiałów budowlanych cz.1
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2017-10-03
Obrazowanie postępu degradacji sprężystej płytowej konstrukcji żelbetowej oparte na metodologii tomografii ultradźwiękowej z zastosowaniem regularyzacji Tikhonova
dr inż. Karolina TATARA

2017-06-20
Spotkanie podsumowujące

2017-06-13
Zależność wczesnej i późnej absorpcji wody od gęstości autoklawizowanego betonu komórkowego
mgr inż. Marta OCZKOWSKA

2017-06-06
Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego
mgr inż. Urszula MIDEK

2017-05-30
Wpływ ograniczenia zbioru kryteriów oceny wariantów decyzji na wyniki wielokryterialnej analizy porównawczej
mgr inż. Karolina JĘGLET

2017-05-23
Analiza degradacji materiałowej zespolonych belek drewniano-betonowych na podstawie analizy MES z wykorzystaniem oprogramowania
dr inż. Mariusz CZABAK

2017-05-16
Wpływ dokładności pomiaru na wynik optymalizacji
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2017-05-09
Wpływ zawilgocenia na propagację fali ultradźwiękowej w materiałach porowatych
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2017-04-25
Modele symulacji przegrody z izolacją transparentną
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2017-04-11
Rekonstrukcja rozkładu prędkości propagacji fali z wykorzystaniem techniki regularyzacji
dr inż. Karolina TATARA

2017-04-04
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego
dr inż. Kamil PAWLIK

2017-03-28
Zastosowanie modeli nielokalnej plastyczności i degradacji sprężystej w analizie zespolonej belki drewniano-żelbetowej
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2017-03-21
Gradientowe przepływy masy-zastosowanie w biologii
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-03-14
Dyfuzja nie podlegająca prawu Ficka
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2017-03-07
Zagadnienia odwrotne w stochastycznej analizie transportu masy i energii w przegrodzie budowlanej
mgr inż Mariusz POŃSKI

2017-02-28
Spotkanie organizacyjne

2017-01-31
Spotkanie podsumowujące

2017-01-24
Ocena stanu technicznego i projekt konstrukcji rozbudowy istniejącego przedszkola w Łące Prudnickiej
Marta Oczkowska

2017-01-24
Analiza porównawcza wybranych systemów pozyskiwania niekonwencjonalnych źródeł energii dla budownictwa jednorodzinnego
Karolina Jęglet

2017-01-17
Analiza stanu technicznego więźby dachowej w kościele św. Jerzego w Mieszkowicach wraz z podaniem sposobów naprawy i konserwacji
mgr inż. Urszula MIDEK

2017-01-17
Paradoks uśredniania w złożonych systemach
dr Daniel FRĄCZEK

2017-01-10
Przenoszenie ciepła przez przegrody z izolacją transparentną
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2017-01-10
Badanie eksperymentalne współczynnika transportu wilgoci w drewnie
Marek Gajda