Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2016


2016-12-21
Architektura budowli inżynierskich w kontekście europejskim - zapiski z doświadczeń projektanta
dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI

2016-12-14
Martin Helwig w 500 lecie urodzin pioniera kartografii
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-11-16
Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł
mgr inż. Anna PIELOCH – Kierownik Biura Obsługi Badań Naukowych

2016-10-26
Prezentacja programu SCADA Pro
Grzegorz PIANKOWSKI, Katarzyna KUSIŃSKA

2016-10-12
Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie miasta Łodzi
mgr inż. arch. krajobrazu Andrzej DŁUGOŃSKI

2016-09-07
Zagadnienia stateczności skarp i zboczy uformowanych w gruntach uwarstwionych i utworach skalnych
dr inż. Janusz UKLEJA

2016-06-01
Granty NCN „Opus”: przygotowanie wniosku i jego ocena – doświadczenia naukowca w roli wnioskodawcy i eksperta
prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁODZIEJ

2016-05-18
Nieliniowa dynamika smukłych konstrukcji wieżowych
Zbigniew ZEMBATY, Jiri NAPRSTEK, Cyril FISCHER, Piotr BOŃKOWSKI

2016-05-11
Wpływ oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych
dr inż. Marcin TATARA

2016-05-04
Termograficzna metoda pomiaru właściwości cieplnych materiałów budowlanych
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2016-04-27
Modelowanie i obliczenia budynków wg EC8 przy użyciu programu Scada Pro Eurocodes
Kostas MARKOU

2016-04-20
Podstawy nanomechaniki
prof. dr hab. inż. Gwidon SZEFER

2016-04-13
O falach stochastycznych, rotacjach sejsmicznych i falach grawitacyjnych
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2016-04-06
Zastosowanie teorii gradientowej
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-10
Seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2015
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2016-03-02
Deterministyczne i stochastyczne drgania belki sandwiczowej wywołane ruchomymi siłami
mgr inż. Katarzyna MISIUREK (Politechnika Wrocławska)

2016-02-10
Wpływ składu betonu na moduł Younga
mgr inż. Krystian JUROWSKI

2016-02-03
Landscape urbanization, concepts, methods and research lines
Dr Luis INOSTROZA

2016-01-20
The effects of vegetation and irrigation on the stability conditions of slopes
prof. Giovanni BOSCO (Uniwersytet w Trento)

2016-01-13
Postęp w chemii cementu w świetle Kongresu w Pekinie 2015
prof. dr hab. inż. Wiesław KURDOWSKI