Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2016


2016-12-14
Nieliniowe modelowanie konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2016-12-14
Przegląd literatury ze stateczności konstrukcji stalowych (cd)
mgr inż. Tomasz MALESKA

2016-12-07
Przegląd literatury ze stateczności konstrukcji stalowych (cd)
mgr inż. Tomasz MALESKA

2016-11-30
Przegląd literatury ze stateczności konstrukcji stalowych
mgr inż. Tomasz MALESKA

2016-11-23
Zależność pomiędzy dynamicznym modułem sprężystości a wytrzymałością na ściskanie betonu (cd)
mgr inż. Krystian JUROWSKI

2016-11-16
Zależność pomiędzy dynamicznym modułem sprężystości a wytrzymałością na ściskanie betonu
mgr inż. Krystian JUROWSKI

2016-11-09
Przegląd literatury światowej z uwzględnieniem wpływu podatności węzłów na stateczność belek-słupów (ram) stalowych (cd)
mgr inż. Joanna NOWACKA

2016-11-02
Przegląd literatury światowej z uwzględnieniem wpływu podatności węzłów na stateczność belek-słupów (ram) stalowych (cd)
mgr inż. Joanna NOWACKA

2016-10-26
Przegląd literatury światowej z uwzględnieniem wpływu podatności węzłów na stateczność belek-słupów (ram) stalowych
mgr inż. Joanna NOWACKA

2016-10-19
Sprawozdanie z konferencji "The Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2016)" w Kapsztadzie
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2016-10-12
Sprawozdanie z konferencji "The Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2016)" w Kapsztadzie
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2016-06-01
Nieliniowy model MES konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2016-05-25
Nieliniowy model MES konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2016-05-18
Nieliniowy model MES konstrukcji żelbetowej w programie SeismoStruct
mgr inż. Marek NALEPKA

2016-05-11
Szczegółowy przegląd literatury dotyczącej pomiarów drgań, oraz wybrane opisy patentowe
dr Józef DUDA

2016-04-13
Szczegółowy przegląd literatury dotyczącej pomiarów drgań, oraz wybrane opisy patentowe
dr Józef DUDA

2016-04-06
Przegląd literatury światowej z zakresu analizy czasowo-kosztowej w monitoringu robót budowlanych. Omówienie artykułu: CRITICAL ANALYSIS ON EARNED VALUE(EVM) MANAGEMENT TECHNIQUE IN BUILDING CONSTRUCTION" (L. Cândido, L. Mählmann, H.José)
dr inż. Daniel PRZYWARA

2016-03-30
Patenty i prawa ochronne - wdrożenia i zastosowania
dr Józef DUDA

2016-03-23
Przegląd literatury światowej dotyczącej nieliniowych modeli żelbetu
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2016-03-16
Przegląd literatury światowej dotyczącej nieliniowych modeli żelbetu
dr inż. Piotr BOŃKOWSKI

2016-03-09
Czasopisma tradycyjne i czasopisma Open acces - warunki, dostępność i opłaty
dr Józef DUDA

2016-03-02
Przewodności elektrycznej niemetalowych materiałów budowlanych
dr Volodymyr BOYCHUK

2016-02-24
Zmiany w ministerialnej punktacji polskich czasopism z listy 'B' w obszarze architektury i budownictwa
dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni

2016-01-27
Podsumowanie wykonanych prac w ramach dotacji celowej na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

2016-01-20
Analiza konstrukcyjna budowli historycznych z perspektywy badań empirycznych. Kopuły murowane, od historycznych dysput do modeli numerycznych. | Uproszczona procedura oceny zdolności sejsmicznych łuków murowych.
mgr inż. Agata GĄSOWSKA

2016-01-13
Przewodność elektryczna niemetalowych materiałów budowlanych
dr Volodymyr BOYCHUK