Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2016


2016-12-20
Badania ultradźwiękowe przeprowadzane na próbkach z plexi
dr inż. Karolina TATARA

2016-12-13
Badanie własności reologicznych drewna
dr inż. Kamil PAWLIK

2016-12-06
Zjawiska zachodzące na styku warstw cegła–zaprawa w murach ceglanych pod działaniem sprzężonych pól mechanicznych i cieplno-wilgotnościowych.
mgr inż. Marcin HABERECHT

2016-11-29
Elementy praktyki konserwatorskiej
mgr inż. Agnieszka BUŁKA

2016-11-22
Modele matematyczne i algorytmy obliczeniowe dla zespolonych konstrukcji drewniano-betonowych
dr inż. Mariusz CZABAK

2016-11-15
Wyznaczanie wybranych współczynników transportu wilgoci na podstawie czasu propagacji fali ultradźwiękowej w zawilgoconych materiałach porowatych
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2016-11-08
Szacowanie parametrów określających sztywność zespolonej belki drewniano-żelbetowej z pomiarów ugięć, poślizgów międzywarstwowych i krzywizn warstw
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2016-10-25
Techniki NDT z wykorzystaniem termowizji
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2016-10-18
Symetria w zagadnieniach brzegowych elektromechaniki
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2016-10-11
Uśrednianie w teoriach gradientowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-10-04
Spotkanie organizacyjne

2016-06-14
Spotkanie podsumowujące.

2016-06-07
Analiza wpływu długotrwałego obciążenia oraz zmian wilgotności powietrza na zespolone belki drewniano-betonowe.
dr inż. Mariusz CZABAK

2016-05-31
Parametry intensywne mieszanin wielofazowych - przegląd numerycznych metod obliczania na podstawie efektywnego elektrycznego przewodnictwa właściwego.
dr Daniel FRĄCZEK

2016-05-24
Wyznaczanie właściwości reologicznych drewna za pomocą badań dynamicznych.
dr inż. Kamil PAWLIK

2016-05-17
Szacowanie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2016-05-10
Badania ultradźwiękowe próbek betonowych z wtrąceniami o różnej oporności akustycznej.
dr inż. Karolina TATARA

2016-04-26
Zadanie odwrotne do estymacji przewodności cieplnej budowlanego materiału porowatego.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2016-04-19
Analityczny model transportu roztworów soli w materiałach.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2016-04-12
Analiza numeryczna i eksperymentalna transportu wilgoci w próbkach z drewna sosnowego w przypadku dwuwymiarowym.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2016-04-05
Kinetyka wysychania zabytkowych cegieł nasyconych roztworami siarczanu sodu.
mgr inż. Agnieszka Bułka

2016-03-22
Sprzężenie pól mechanicznych i niemechanicznych w układach warstwowych.
mgr inż. Marcin HABERECHT

2016-03-15
Elementarne zadania teorii gradientowej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-08
Opisy zjawisk powierzchniowych w teorii gradientowej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2016-03-01
Wprowadzenie do analizy niestandardowej.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2016-02-23
Spotkanie organizacyjne.

2016-01-26
Spotkanie podsumowujące.

2016-01-19
Kinetyka wysychania historycznych cegieł i zapraw wapiennych nasyconych roztworami siarczanu sodu.
mgr inż. Agnieszka Bułka

2016-01-12
Wyniki i analiza badań reologicznych drewniano betonowych belek zespolonych
dr inż. Mariusz CZABAK