Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2015


2015-12-16
Przewodność elektryczna niemetalowych materiałów budowlanych
dr Volodymyr BOYCHUK

2015-12-09
Przegląd literatury z zakresu organizacji i zarządzania produkcją budowlaną
dr inż. Daniel PRZYWARA

2015-11-25
Przegląd literatury dotyczącej badania deformacji obiektów budowlanych za pomocą skanera laserowego
mgr inż. Krzysztof GLOMBICA

2015-11-18
Przegląd literatury dotyczącej badania deformacji obiektów budowlanych za pomocą skanera laserowego
mgr inż. Krzysztof GLOMBICA

2015-11-04
Prezentacja programu OPENSEES
mgr inż. Marek NALEPKA

2015-10-28
Omówienie artykułu "MONITORING I KONTROLA BUFORÓW CZASU W METODZIE MP-KP", R. Marcinkowski, M. Połoński, K. Pruszyńśki (Inżynieria Morska i Geotechnika, 2013)
dr inż. Daniel PRZYWARA

2015-10-21
Omówienie badań eksperymentalnych bezpieczeństwa pożarowego kominów na przykładzie artykułu: "An Experimental Study on the Effect of Design Flue Gas Temperature on the Fire Safety of Chimneys" autorstwa Perttu Leppanen, Timo Inha and Matti Pentti
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2015-10-14
Dynamiczna identyfikacja nieliniowego modelu MES konstrukcji żelbetowej poddanej znacznym uszkodzeniom
mgr inż. Marek NALEPKA

2015-10-07
Dynamiczna identyfikacja nieliniowego modelu MES konstrukcji żelbetowej poddanej znacznym uszkodzeniom
mgr inż. Marek NALEPKA

2015-06-03
Systemy środowiskowe a lokalne otoczenie człowieka
dr hab. inż. arch. Bogusław SZUBA, prof. PO

2015-05-27
Aplikacja o stypendium badawcze Instytutu Herdera w Marburgu (Hesja/Niemcy) - ponadregionalnego ośrodka badań historycznych nad Europą środkowo-wschodnią. Zgłoszony projekt badawczy: "Mapping the individuality. Phenomenon of the medieval market squares of Silesia region".
dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni

2015-05-20
Aplikacja o stypendium badawcze Instytutu Herdera w Marburgu (Hesja/Niemcy) - ponadregionalnego ośrodka badań historycznych nad Europą środkowo-wschodnią. Zgłoszony projekt badawczy: "Mapping the individuality. Phenomenon of the medieval market squares of Silesia region".
dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni

2015-05-13
Indicators of Cultural Ecosystem Services for urban planning: a review
dr inż. arch. Marcin SPYRA

2015-05-06
Indicators of Cultural Ecosystem Services for urban planning: a review
dr inż. arch. Marcin SPYRA

2015-04-29
Prezentacja wniosku o finansowanie projektu badawczego NCN pt. "Wpływ oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych"
dr hab. inż. Piotr GÓRSKI, profesor uczelni

2015-04-22
Przegląd specjalnego numeru J. of Eng. Mechanics ASCE dot. monitorowania konstrukcji budowlanych
mgr inż. Marek NALEPKA, mgr inż. Marek JURKIEWICZ

2015-04-15
Przegląd specjalnego numeru J. of Eng. Mechanics ASCE dot. monitorowania konstrukcji budowlanych
mgr inż. Marek NALEPKA, mgr inż. Marek JURKIEWICZ

2015-04-08
Przegląd literatury dot. zastosowania technik falkowych w identyfikacji nieliniowych efektów i uszkodzeń konstrukcji
mgr inż. Marek NALEPKA

2015-04-01
Przegląd literatury dot. zastosowania technik falkowych w identyfikacji nieliniowych efektów i uszkodzeń konstrukcji
mgr inż. Marek NALEPKA

2015-03-18
Patenty - fakty i mity
dr hab. inż. Wojciech ANIGACZ, profesor uczelni

2015-03-11
Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym
dr inż. Mariusz KUPINA

2015-03-04
Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym
dr inż. Mariusz KUPINA

2015-02-11
Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym
dr inż. Mariusz KUPINA

2015-02-04
Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym
dr inż. Mariusz KUPINA

2015-01-21
Przegląd literatury światowej dotyczącej planowania eksperymentalnych badań stateczności belek stalowych
dr inż. Juliusz KUŚ

2015-01-14
Przegląd literatury światowej dotyczącej planowania eksperymentalnych badań stateczności belek stalowych
dr inż. Juliusz KUŚ