Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2015


2015-12-22
Wpływ zawilgocenia na propagację fali dźwiękowej w materiałach porowatych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2015-12-15
Wyznaczanie właściwości reologicznych drewna za pomocą badań dynamicznych.
dr inż. Kamil PAWLIK

2015-12-08
Wpływ zawilgocenia na pomiar emisyjności materiału porowatego.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2015-12-01
Badanie zmian współczynnika odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym zaprawy cementowej poddanej działaniu naprężeń ściskających.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2015-11-24
Izolacje transparentne, bilans zysków cieplnych, efektywność działania.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2015-11-17
Ultradźwiękowe badania płyty zespolonej kratownicy stalowo-betonowej po różnych stopniach wytężenia.
dr inż. Karolina TATARA

2015-11-10
Odszumianie termogramów – porównanie skuteczności.
dr inż. Marcin TATARA

2015-11-03
Wyniki badań i analiza modalna zespolonej kratownicy stalowej z betonowym pasem górnym.
dr inż. Mariusz CZABAK

2015-10-27
Szacowanie funkcji relaksacji poszczególnych warstw pręta drewnianego.
dr inż. Kamil PAWLIK

2015-10-20
Wprowadzenie do pochodnych ułamkowych.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2015-10-13
Gradientowe przepływy masy w ciele stałym.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-10-06
Spotkanie organizacyjne.

2015-06-09
Spotkanie podsumowujące

2015-06-02
Teoria perkolacji.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2015-05-26
Analiza transportu masy gazów i par przez membrany polimerowe (2)
mgr inż. Marcin HABERECHT

2015-05-19
Wyznaczanie zawilgocenia na podstawie pomiarów ultradźwiękowych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2015-05-12
Badania eksperymentalne belki zespolonej drewniano-betonowej przy obciążaniu krótko i długotrwałych.
dr inż. Mariusz CZABAK

2015-05-05
Ultradźwiękowe obrazowanie uszkodzeń struktury betonu na przykładzie prefabrykowanej belki żelbetowej.
dr inż. Karolina TATARA

2015-04-28
Opisy mechanizmów pełzania materiałów warstwowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-04-21
Sformułowanie zadania odwrotnego do wyznaczanie parametrów funkcji pełzania belek drewniano-betonowych.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2015-04-14
Szacowanie właściwości reologicznych drewna na podstawie badań ultradźwiękowych.
dr inż. Kamil PAWLIK

2015-03-31
Modele objaśniające zjawisko pełzania drewna
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2015-03-24
Problemy fizyki budowli zabytkowych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2015-03-17
Strategia optymalizacyjna w badaniu przewodności cieplnej metodą laserową
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2015-03-10
Wieloskalowa perkolacja przewodnictwa efektywnego dla modelu sieciowego.
dr Daniel FRĄCZEK

2015-03-03
Szacowanie przewodności cieplnej metodą laserową
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2015-02-24
Spotkanie organizacyjne

2015-01-27
Szacowanie błędu w pomiarach przewodności cieplnej metodą laserową.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2015-01-20
Modelowanie skurczu materiałów porowatych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2015-01-13
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań dynamicznych.
dr inż. Kamil PAWLIK