Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2014


2014-12-17
Sprawozdania z NBS młodych za rok 2014
mgr inż. Marcin Tatara, mgr inż. Mariusz Czabak, mgr inż. Karolina Gozarska, mgr inż. Alina Kaleta, dr inż. Juliusz Kuś, mgr inż. Krzysztof Irek, mgr inż. Joanna Skowrońska

2014-12-03
Wieloetapowy eksperyment czteropunktowego zginania drewniano-betonowej belki zespolonej
dr inż. Mariusz CZABAK

2014-11-26
Kwalifikacja sejsmiczna odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 - przebieg eksperymentu na stole sejsmicznym w Bergamo
mgr inż. Piotr BOBRA

2014-11-19
Poszukiwanie parametrów w zadaniu o wielu niewiadomych - przykład praktyczny
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-11-05
Pomiary termowizyjne w badaniach materiałów - przegląd światowej literatury
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-11-05
Informacje nt. programu "Preludium"
mgr inż. Piotr BOBRA

2014-10-29
Pomiary termowizyjne w badaniach materiałów - przegląd światowej literatury
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-10-22
Pomiary termowizyjne w badaniach materiałów - przegląd światowej literatury
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-10-15
Pomiary termowizyjne w badaniach materiałów - przegląd światowej literatury
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-06-18
Omówienie artykułu "Historic bridge modelling using laser scanning, ground penetrating radar and finite element methods in the context of structural dynamics"
mgr inż. Krzysztof GLOMBICA

2014-06-04
Analiza czasowo-kosztowa przestojów produkcyjnych w wiązanym ciągu technologicznym robót - przegląd literatury
dr inż. Daniel PRZYWARA

2014-05-28
The feasibility of implementing cross-border land-use management strategies: A report from three Upper Silesian Euroregions
dr inż. arch. Marcin SPYRA

2014-05-21
Zastosowanie analizy falkowej w zagadnieniach detekcji uszkodzeń konstrukcji
mgr inż. Marek NALEPKA

2014-05-14
Przegląd literatury światowej dotyczącej przewodów kominowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2014-05-14
Zastosowania równań Bernoulliego dla kominów
prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁODZIEJ

2014-05-07
Zastosowanie analizy falkowej w zagadnieniach detekcji uszkodzeń konstrukcji
mgr inż. Marek NALEPKA

2014-04-30
Zastosowanie analizy falkowej w zagadnieniach detekcji uszkodzeń konstrukcji
mgr inż. Marek NALEPKA

2014-04-23
Omawianie artykułów z czasopisma "International Jou:rnal of Architectural Heritage Conservation, Analysis, and Restoration"
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-04-16
Omawianie artykułów z czasopisma "International Jou:rnal of Architectural Heritage Conservation, Analysis, and Restoration"
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-04-09
Przegląd literatury światowej dotyczącej przewodów kominowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2014-04-09
Omawianie artykułów z czasopisma "International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration"
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-03-26
Przegląd literatury światowej dotyczącej przewodów kominowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2014-03-26
Przegląd literatury światowej dotyczącej mostów żeliwnych
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-03-19
Przegląd literatury światowej dotyczącej przewodów kominowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2014-03-19
Przegląd literatury światowej dotyczącej mostów żeliwnych
dr inż. Przemysław JAKIEL

2014-03-12
Zastosowanie płyt GFRP w pomostach obiektów mostowych(cz. I).
Ochrona przed hałasem terenu przyległego do autostradowych budowli mostowych (cz. II).
dr inż. Beata STANKIEWICZ

2014-03-05
Zastosowanie płyt GFRP w pomostach obiektów mostowych(cz. I).
Ochrona przed hałasem terenu przyległego do autostradowych budowli mostowych (cz. II).
dr inż. Beata STANKIEWICZ

2014-02-26
Przegląd list czasopism MNiSzW dotyczących budownictwa i mechaniki
mgr inż. Joanna NOWACKA

2014-01-22
Analiza wpływu oblodzenia na zagadnienia aerodynamiki cięgien mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku
dr inż. Marcin TATARA

2014-01-22
Skład chemiczny, fazowy i zmienność składu popiołów lotnych z fluidalnego spalania
mgr inż. Jolanta KOWALSKA

2014-01-15
Zastosowanie płyt GFRP w pomostach obiektów mostowych(cz. I).
Ochrona przed hałasem terenu przyległego do autostradowych budowli mostowych (cz. II).
dr inż. Beata STANKIEWICZ

2014-01-08
Przegląd literatury z uwzględnieniem analizy stateczności belek-słupów z podporami podatnymi pod określonym układem obciążeń.
mgr inż. Joanna NOWACKA