Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2014


2014-12-16
Teoria perkolacji.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2014-12-09
Określanie stopnia kruchych uszkodzeń w belkach żelbetowych z wykorzystaniem tomografii ultradźwiękowej i teorii grafów.
dr inż. Karolina TATARA

2014-12-02
Wieloetapowy eksperyment czteropunktowego zginania belki zespolonej drewniano-betonowej z równoczesnym pomiarem jej odpowiedzi dynamicznej.
dr inż. Mariusz CZABAK

2014-11-25
Opis matematyczny i analiza transportu masy gazów i par przez membrany polimerowe lite.
mgr inż. Marcin HABERECHT

2014-11-18
Twierdzenie wariacyjne termomechaniki gradientowej.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-11-04
Symetria szczególnych teorii gradientowych.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-10-28
O związku między równaniami przenoszenia ciepła i masy a równaniami dynamiki.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2014-10-14
Identyfikacja kruchych uszkodzeń w materiałach porowatych.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2014-10-07
Spotkanie organizacyjne.

2014-06-10
Spotkanie podsumowujące

2014-06-03
Zastosowanie elementów teorii sygnałów w ocenie stanu materiałów metodami ultradźwiękowymi.
dr inż. Karolina TATARA

2014-05-27
Dyfuzja wilgoci w zaprawach z domieszkami chemicznymi.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-05-20
Analiza sztywności złącza w zespolonej eksperymentalnej belce drewniano-betonowej na podstawie drgań własnych.
dr inż. Mariusz CZABAK

2014-05-13
Analiza sztywności złącza wspornika zespolonego (pleksiglas-pleksiglas) na podstawie drgań własnych z porównaniem wyników z testu Push-out.
dr inż. Mariusz CZABAK

2014-05-06
Dwuskalowy model przepływu wilgoci przez sieć kapilar.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2014-04-29
Wykorzystanie pomiarów czasów propagacji fal ultradźwiękowych do identyfikacji stref uszkodzonych w elementach żelbetowych.
dr inż. Karolina TATARA

2014-04-15
Wprowadzenie do magnetostrykcji cz. II.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2014-04-08
Wyznaczenie lepkości dynamicznej złącza belek zespolonych na podstawie badań eksperymentalnych.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2014-04-01
Wyznaczanie współczynników transportu wilgoci i jonów soli w ośrodkach porowatych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2014-03-25
Problemy analizy obrazu próbki niejednorodnej przy pomiarze termowizyjnym.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-03-18
Wpływ wilgotności na tłumienie sztywnościowe drgań konstrukcji drewnianych.
dr inż. Kamil PAWLIK

2014-03-11
Szczególne teorie gradientowe.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2014-03-04
Wprowadzenie do magnetostrykcji cz. I.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2014-02-25
Spotkanie organizacyjne

2014-01-21
Spotkanie podsumowujące

2014-01-14
Właściwości dyfuzyjne zapraw z domieszkami chemicznymi
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2014-01-07
Detekcja anizotropii w materiałach wielofazowych
dr Daniel FRĄCZEK