Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2013


2013-12-18
Minimizing the rotational response of multistory asymmetric structures
prof. George Georgoussis
Department of Civil and Construction Engineering Educators
School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE)

2013-11-14
Historyczna więźba dachowa w kościele św. Martina w Bratysławie
ing. arch. Peter Krusinsky, PhD

2013-11-13
Szkolenie dotyczące wniosków o staże, stypendia naukowe i projekty badawcze dla doktorantów i młodych pracowników nauki
mgr Anna Pieloch - Biuro Obsługi Badań Naukowych

2013-11-06
Wpływy obciążeń ruchomych na przepusty ze stalowych blach falistych
dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni

2013-09-25
Identyfikacja uszkodzeń w konstrukcjach żelbetowych za pomocą fal ultradźwiękowych z wykorzystaniem elementów teorii grafów
dr inż. Karolina TATARA

2013-09-04
Analiza podatności złącz w drewniano-żelbetowych stropach zespolonych
dr inż. Mariusz CZABAK

2013-06-26
Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jako przykład kumulacji walorów kulturowych w promocji regionu oraz wdrożenia jej wniosków w strategii regionalnej
dr inż. arch. Magdalena WAŃKOWICZ

2013-06-12
Analiza wpływu zmiany układu statycznego na redystrybucję sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych
mgr inż. Karolina JURASZ-DROZDOWSKA

2013-05-29
Prezentacja konkursów w ramach NCBR - i aktualna oferta projektów prowadzonych przez Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej
mgr inż. Beata Kipigroch, dr inż. Artur Olejnik

2013-05-22
Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2013-04-10
Rozwiązania konstrukcji sprężonych stropów belkowo-pustakowych wg. systemów RECTOBETON i RECTOLIGHT
mgr inż. Krzysztof Zabój (RECTOR Polska Sp. z o.o.)

2013-03-13
Analiza stateczności stalowych belek ze zbieżnymi
przekrojami poprzecznymi
dr inż. Juliusz KUŚ

2013-02-27
Seminarium rozliczeniowe dot. dzialalności statutowej NBS za 2012 r.
prof. dr hab. inż. Janusz POSPOLITA

2013-02-20
Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne wykorzystywane w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich
INORA® Sp. z o.o.

2013-01-16
Modelowanie czasowego wyrównania buforów węzłowych harmonogramu techniką bajpasu
dr inż. Daniel PRZYWARA

2013-01-09
Prezentacja programu Bocad-3D Stal
Bocad Polska Sp. z o.o.