Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2013


2013-12-04
Przegląd literatury z uwzględnieniem analizy statycznej belek-słupów z podporami podatnymi pod określonym układem obciążeń
mgr inż. Joanna NOWACKA

2013-11-27
Przegląd literatury z uwzględnieniem analizy statycznej belek-słupów z podporami podatnymi pod określonym układem obciążeń
mgr inż. Joanna NOWACKA

2013-11-06
Przegląd literatury pod kątem zagadnień związanych z analizą podatności złącz w układach zespolonych drewniano-betonowych
dr inż. Mariusz CZABAK

2013-10-23
Przegląd literatury pod kątem zagadnień związanych z analizą podatności złącz w układach zespolonych drewniano-betonowych
dr inż. Mariusz CZABAK

2013-06-19
Sprawozdanie z wizyty w klimatycznym laboratorium inżynierii wiatrowej Czeskiej Akademii Nauk w Telc, Czechy
dr hab. inż. Piotr Górski, prof. PO, mgr inż. Marcin Tatara

2013-06-05
Warunki techniczne realizacji dróg i mostów w świetle poradnika Dashoffer dla kierowników budów
dr inż. Przemysław JAKIEL

2013-05-29
Warunki techniczne realizacji dróg i mostów w świetle poradnika Dashoffer dla kierowników budów
dr inż. Przemysław JAKIEL

2013-05-22
Metody analizy stateczności skarp i zboczy stosowane do przewidywania potencjalnych i stabilizowania zaistniałych osuwisk - przegląd literatury
dr inż. Janusz UKLEJA

2013-05-15
Metody analizy stateczności skarp i zboczy stosowane do przewidywania potencjalnych i stabilizowania zaistniałych osuwisk - przegląd literatury
dr inż. Janusz UKLEJA

2013-05-08
Metody analizy stateczności skarp i zboczy stosowane do przewidywania potencjalnych i stabilizowania zaistniałych osuwisk - przegląd literatury
dr inż. Janusz UKLEJA

2013-04-24
The Dynamic Behavior and Vibration Monitoring of Reinforced Concrete Beams
mgr inż. Krystian JUROWSKI

2013-04-17
Przegląd literatury dotyczącej sejsmicznej kwalifikacji odłączników wysokich napięć
mgr inż. Piotr BOBRA

2013-04-10
Przeglad literatury dotyczącej sejsmicznej kwalifikacji odłączników wysokich napięć
mgr inż. Piotr BOBRA

2013-04-03
Przegląd aktualnych postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie architektura i urbanistyka
dr hab. inż. arch. Monika Ewa ADAMSKA, profesor uczelni

2013-03-27
Szacowanie modułu Younga i sztywności złącza w konstrukcjach zespolonych na podstawie częstotliwości drgań własnych
dr inż. Mariusz CZABAK

2013-03-13
J.Kuś - Ciąg dalszy przeglądu literatury
dr inż. Juliusz KUŚ