Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2013


2013-12-17
Przepływy wilgoci przez uwarstwione materiały porowate
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2013-12-10
Badania procesu pełzania drewna
dr inż. Kamil PAWLIK

2013-12-03
Modelowanie dyfuzji wilgoci w materiale o dużej porowatości
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2013-11-26
Numeryczna analiza propagacji ultradźwięków w ośrodkach ortotropowych
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2013-11-19
Model adsorpcji pary wodnej w sieci porów materiału porowatego.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2013-11-12
Rozwiązania fundamentalne gradientowych teorii sprężystości
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2013-11-05
Wyznaczanie przemieszczeń metodą różnic skończonych belek zespolonych obciążonych dynamicznie
dr inż. Mariusz CZABAK

2013-10-29
Wyznaczanie stref uszkodzonych konstrukcji betonowych przy wykorzystaniu metody badań ultradźwiękowych z wykorzystaniem teorii grafów
dr inż. Karolina TATARA

2013-10-22
Zasada wariacyjna elektrostrykcji.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2013-10-15
Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2013-10-08
Relacje wzajemności w elektrostrykcji
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2013-01-22
Przestrzenna niejednorodność losowych kompozytów wielofazowych.
dr Daniel FRĄCZEK

2013-01-15
Modelowanie przepływów jonowych w materiałach porowatych
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2013-01-08
Opis pełzania drewnianych prętów warstwowych
dr inż. Kamil PAWLIK