Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2012


2012-11-28
Shear connection in composite steel - concrete trusses
Jan Bujnak

2012-10-25
Geotechniczne aspekty trzęsienia ziemi z regionu Emilia (Włochy) z 20 maja 2012 roku
prof. Carlo Lai, Pavia University

2012-10-17
Monitorowanie budowlanych cykli realizacyjnych instalacji przemysłowych weryfikowane hybrydowymi technikami pomiarowymi
mgr inż. Lesław Jerzy KWIATKOWSKI

2012-06-06
Modelowanie uszkodzenia otuliny wywołanego korozją
zbrojenia w żelbecie
dr inż. Tomasz KRYKOWSKI

2012-05-30
Adsorpcja i ruch wilgoci w porowatych materiałach budowlanych w warunkach izotermicznych
Jadwiga Świrska-Perkowska

2012-05-09
Prezentacja oprogramowania FEM-Design, służącego do zaawansowanej analizy metodą elementów skończonych oraz do projektowania konstrukcji wg. Eurokodu: modelowanie, analiza oraz projektowanie na przykładzie wybranej konstrukcji, a także demonstracja połączenia z programem Revit Structure
Dennis Kristensen, Iwona Budny

2012-04-25
Myślenie teatrem
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO

2012-04-23
Architektura i Urbanistyka
prof. John Kiousopoulos

2012-04-18
Problematyka przekształceń struktur obiektów adaptowanych
Mirosław Łotarewicz

2012-04-12
Spotkanie z kandydatką na funkcję dziakana Wydziału Budownictwa,
prof. dr hab. Stefanią Grzeszczyk

2012-03-30
Seminarium podsumowujące działalność NBS
prof. dr hab. inż. Jerzy SKUBIS

2012-03-28
Wielokryterialna ocena harmonogramu w budownictwie
mgr inż. Tomasz Wojtkiewicz

2012-03-14
Prezentacja pakietu obliczeniowego nieliniowej mechaniki Abaqus
Marcin Wierszycki, Firma BudSoft Sp. z o.o.

2012-01-25
Szkolenie z zakresu wdrażania KRK
dr inż. Marek Węgrzyn