Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2011


2011-12-14
Zagadnienie własne konstrukcji prętowych o losowo zmiennych, przestrzennych rozkładach sztywności
mgr inż. Bartosz Różycki

2011-12-07
Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na kształtowanie właściwości betonów samozagęszczalnych do robót podwodnych
mgr inż. Bartłomiej Skaliński

2011-11-16
Problemy zachowania gotyckich polichromii brzeskich.
prof. dr hab. inż. Jan Kubik, dr inż. Andrzej Kucharczyk

2011-11-16
Kinetyka narastania soli na powierzchniach polichromii
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2011-11-16
Szacowanie zmian pełzania i stopnia uszkodzenia drewna porażonego mikroorganizmami
dr inż. Kamil PAWLIK

2011-11-09
Mechanizmy rozdrabniania materiałów sypkich.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-11-09
Wpływ nasycenia klinkieru wybranymi środkami powierzchniowo czynnymi na zmiany jego podatności mechanicznej
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2011-11-09
Mielenie klinkieru cementowego, popiołów i żużla w energooszczędnych technologiach produkcji cementu
dr inż. Zbigniew Najzarek

2011-11-09
Nośność krępego słupa osiowo ściskanego w postaci rury okrągłej wypełnionej betonem w zależności od sposobu przykładania obciążenia
dr inż. Mariusz KUPINA

2011-10-19
Badania jakości konstrukcji mostowych in situ – wybrane zagadnienia: statyczne i dynamiczne obciążenia próbne mostów, statyczne i dyna- miczne obciążenia próbne pali, badania ciągłości pali, badania wytrzy- małości betonu metodą pull-out, badania betonu metodą impact-echo.
ASPEKT Sp. z o.o. , dr Marek Wazowski, inż. Bartosz Skulski

2011-07-13
Możliwości pozyskania środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
mgr Żaneta Swacha

2011-06-01
Jak powstają moje obrazy – źródła, projekty, inspiracje.
prof. dr hab. Edward SYTY

2011-05-25
Analiza eksperymentalna wpływu prędkości odkształcenia i temperatury na zachowanie się stali budowlanych dla potrzeb konstrukcji ochronnych i obronnych.
dr Leopold Kruszka (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

2011-05-11
Master Degree Course in Building Engineering and Architecture: Being an Architect at the Faculty of Engineering of University of Pavia and the Experience of the International Design Seminar UCLR.
Arch. Eng. Carlo Berizzi

2011-04-27
Możliwości i doświadczenia w realizacji unijnych projektów badawczych
mgr Magdalena Kropelnicka, mgr inż. Ewa Raida

2011-03-09
Warunki prawidłowego układania rur z tworzyw sztucznych.
B. Majka (Stowarzyszenie Producentów Rur)

2011-02-09
Modelowanie mikrouszkodzeń w kruchych materiałach budowlanych z uwzględnieniem zjawisk powierzchniowych
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2011-01-05
Wielokryterialna ocena harmonogramów inwestycji w budownictwie
Tomasz Wojtkiewicz