Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2011


2011-12-20
Pomiar charakterystyki radiacyjnej materiału porowatego.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2011-12-13
Wyznaczenie współczynnika dyfuzji wilgoci przy wykorzystaniu metody różnic skończonych i numerycznego przeszukiwania dziedziny.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2011-12-06
Mechanizm powierzchniowych zniszczeń mrozowych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2011-11-29
Ortotropia funkcji pełzania drewna – badania eksperymentalne.
dr inż. Kamil PAWLIK

2011-11-22
Więzy termomechaniczne w termodyfuzji gradientowej. Część 2.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-11-15
Wyznaczenie współczynnika dyfuzji wilgoci na podstawie krzywych kinetyki sorpcji-metoda Cranka i Liv.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2011-11-08
Wpływ ewolucji kruchych uszkodzeń materiału na zmianę ich właściwości mechanicznych.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2011-10-25
Wskaźnik Piniego jako uniwersalna charakterystyka sieci.
dr hab. Ryszard Piasecki

2011-10-18
Więzy termomechaniczne w termodyfuzji gradientowej. Część 1.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2011-10-11
Zagadnienie początkowo-brzegowe higrotermosprężystości.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2011-06-14
Wieloskalowe deskryptory entropowe. Cz. 1 - wzorce binarne
dr hab. Ryszard Piasecki

2011-01-25
Zagadnienie początkowo-brzegowe z oddziaływaniami radiacyjnymi
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2011-01-18
Termomechaniczny model procesu pełzania drewna
dr inż. Kamil PAWLIK

2011-01-11
Przegląd metod odsalania
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2011-01-04
Wieloskalowy model sieci do symulacji współczynników przepływowych materiałów porowatych
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni