Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2010


2010-12-21
Zadanie odwrotne do szacowania parametrów modeli ewolucji uszkodzeń wykorzystujące pomiary przemieszczeń wybranych punktów zginanej belki
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2010-12-14
Wybrane zagadnienia kompozytów - cz. 2
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2010-12-07
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji w materiałach porowatych
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2010-11-30
Szacowanie zawilgocenia na podstawie pomiarów termograficznych
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2010-11-23
Analiza materiałów piezoelektrycznych metodą elementów brzegowych

2010-11-16
Redukcja szumów pomiarowych na termogramach
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2010-11-09
Reologiczne własności drewna budowlanego
dr inż. Kamil PAWLIK

2010-11-02
Symetrie gradientowej termodyfuzji
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-10-26
Szacowanie współczynnika dyfuzji powierzchniowej
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2010-10-19
Gradientowa termodyfuzja lepkosprężysta
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-10-12
Wybrane zagadnienia kompozytów - cz. 1
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2010-10-05
Spotkanie organizacyjne

2010-06-08
Zasada wariacyjna liniowej termopiezoelektryczności.
Piotr Gorecki

2010-06-01
Zasada wzajemności liniowej termopiezoelektryczności.
Piotr Gorecki

2010-05-25
Reologia drewna budowlanego.
dr inż. Kamil PAWLIK

2010-05-18
Porównanie wytrzymałości zaprawy cementowej o zróżnicowanej wilgotności i zasoleniu.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2010-05-11
Współczynnik przepływu wody wybranych materiałów budowlanych.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2010-04-27
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji jonów na podstawie pomiarów elektrycznych.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2010-04-20
Modelowanie struktury ciał kapilarno-porowatych.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2010-04-13
Reologiczne ujęcie stabilności konstrukcji zespolonych.
mgr inż. Rafał Domagała

2010-03-30
Analiza modelu przepływu wody kapilarnej uwzględniającego siły.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2010-03-23
Analiza stabilności warstwowego pręta lepkosprężystego.
mgr inż. Rafał Domagała

2010-03-16
Wprowadzenie do liniowej termopiezoelektryczności.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2010-03-09
Zastosowanie lasera w konserwacji zabytków.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-03-02
Energetyka oddziaływania promieniowania laserowego na powierzchnię ciała stałego.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2010-02-23
Podsumowanie działalności naukowej katedry za rok 2009.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2010-01-26
Wpływ zawilgocenia materiału porowatego na jego przewodność cieplną – pomiary laboratoryjne.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2010-01-19
Wpływ zasolenia cieczy porowej na pękanie zaprawy cementowej
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2010-01-12
Modelowanie sieci kapilar i porów przy analizie wysychania ciał porowatych.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2010-01-05
Mur ceglany jako ośrodek ciągły.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK