Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2009


2009-12-16
Zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem gruntowym
dr inż. Li­lian­na Sa­dec­ka

2009-12-02
Rewitalizacja byłych terenów przemysłowych na terenach zurbanizowanych. Aspekt otwartych terenów publicznych.
dr inż. arch. Anna Włodarczyk

2009-11-25
Współczynniki transportu masy (w szczególności wody) w ciałach kapilarno-porowatych – część II
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2009-11-18
Współczynniki transportu masy (w szczególności wody) w ciałach kapilarno-porowatych – część I
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni