Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2009


2009-12-15
Modelowanie pękania otuliny w warunkach korozji zbrojenia – sformułowanie równań bazujące na teorii ośrodków wieloskładnikowych.
dr inż. Tomasz Krykowski

2009-12-08
Pomiary przewodnictwa cieplnego materiałów sypkich w zakresie niskich temperatur.
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2009-12-01
Reologiczna koncepcja stabilności konstrukcji.
mgr inż. Rafał Domagała

2009-11-24
Ogólna forma twierdzenia o wzajemności.
mgr inż. Joachim Rzepka

2009-11-17
Ogólna Szczególne przypadki uśredniania przestrzennego współczynnika dyfuzji.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2009-11-10
Ocena uszkodzeń konstrukcji.
mgr inż. Joachim Rzepka

2009-11-03
Proces pełzania drewna jako kompozytu
mgr inż. Kamil Pawlik

2009-10-27
Szacowanie współczynnika wyrównania temperatury przy wykorzystaniu termogramów
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2009-10-20
Wpływ soli na efektywną przewodność cieplną ścian budowli zabytkowych.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2009-10-13
Przyrostowa forma twierdzenia o wzajemności dla elektrostrykcji w ciałach lepkosprężystych
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2009-10-06
Spotkanie organizacyjne