Seminaria Katedralne (KMKBII)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria organizowane przez
zespół "Mechanika", Katedry Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich,
które odbywają się w środy, o godz 10:00, w sali K-108, na Wydziale Budownictwa i Architektury, przy ul. Katowickiej 48Rok 2017


2017-05-10
Analiza modalna: przegląd literatury
mgr inż. Piotr BOBRA

2017-03-29
Cross-korelacja sygnałów translacyjnych i rotacyjnych (na przykładzie sejsmogramów wybranego wstrząsu indukowanego)
Dariusz NAWROCKI