Seminaria Katedralne (KBIA)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria organizowane przez Katedrę Budownictwa i Architektury
które odbywają się w środy, o godz 13:00, w sali KS-303, na Wydziale Budownictwa i Architektury, przy ul. Katowickiej 48Rok 2017


2017-04-26
Fest 24 - Spotkanie z Marleną Wolnik
Marlena Wolnik

2017-03-22
Krótka autoprezentacja i Cohousing w świetle wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju
dr inż. arch. Dawid Cieślik