Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 09:30
w sali K-10 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2019


2019-06-11
Spotkanie podsumowujące (KFM)

2019-06-04
Rozwiązanie analityczne hiperbolicznego równania dyfuzji przy jednorodnym warunku III-go rodzaju.
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, prof. PO

2019-05-21
Kinetyka wysychania zapraw nasyconych roztworami siarczanu sodu.
mgr inż. Agnieszka Bułka

2019-05-14
Wpływ mikrostruktury na transport wilgoci w drewnie.
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2019-05-07
Współczynniki termodyfuzji w drewnie.
mgr inż. Kamil JEŻ

2019-04-16
Wyznaczanie parametrów nierównowagowego modelu transportu wilgoci w drewnie.
dr inż. Kamil PAWLIK

2019-04-09
Wyznaczanie oporu cieplnego i pojemności cieplnej przegrody przy wykorzystaniu zadań odwrotnych i analogii elektrycznych.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, prof. PO

2019-04-02
Identyfikacja kruchych uszkodzeń w konstrukcjach betonowych z wykorzystaniem transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej oraz algorytmu Dijkstry.
dr inż. Karolina TATARA

2019-03-26
Metody inteligencji obliczeniowej.
dr inż. Krzysztof GRYGIEREK

2019-03-19
Wprowadzenie do nanomechaniki - cz. 2.
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2019-03-12
Wprowadzenie do nanomechaniki – cz. 1.
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2019-03-05
Modele matematyczne i badania eksperymentalne zespolonych belek drewniano-betonowych.
dr inż. Mariusz CZABAK

2019-02-26
Spotkanie organizacyjne (KFM)

2019-01-29
Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (KFM)

2019-01-22
Wyniki i analiza badań eksperymentalnych belek żelbetowych wzmacnianych betonem RPC.
dr inż. Mariusz CZABAK

2019-01-15
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie.
mgr inż. Karolina JĘGLET

2019-01-15
Zależność sprawności izolacji transparentnych w zależności od ich grubości.
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, prof. PO

2019-01-08
Wykorzystanie teorii grafów w tomografii ultradźwiękowej.
dr inż. Karolina TATARA