Konkurs dla młodych naukowców


Przewodniczący rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni, ogłasza konkurs skierowany do młodych naukowców realizujących badania w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Kwota na finansowanie badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców, zabezpieczona w ramach środków wydzielonych w planie rzeczowo-finansowym Politechniki Opolskiej na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport wynosi w tym roku 30 000,00 zł.

Pliki do pobrania:
Skan Regulaminu finansowania badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport – podpisany w dniu 28.01.2020 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o finansowanie badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport
Załącznik nr 2 do Regulaminu: Sprawozdanie w wykonania zadania badawczego w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Sprawozdanie finansowe – Kalkulacja wynikowa kosztów realizacji zadania badawczego

Dokumentację konkursową proszę składać w pokoju nr 101 w terminie do 28 lutego 2020 r.Rozstrzygnięcie Konkursu dla Młodych Naukowców – WYNIKI


Lp. Imię i nazwisko Wnioskowana kwota (w zł) Przyznana kwota (w zł) Liczba punktów z wniosku o finansowanie badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport Liczba punktów obliczona zgodnie z rozporządzeniem MNiSZW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
1 dr inż. Piotr Bońkowski 3 880,00 3 880,00 206,75 197,17
2 dr inż. Krzysztof Drożdżol 9 950,00 9 950,00 167,5 167,50
3 mgr inż. Tomasz Maleska 11 500,00 8 000,00 150 153,40
4 mgr inż. Krystian Jurowski 9 000,00 6 000,00 108,3 111,33
5 mgr inż. Agnieszka Kaliciak 15 000,00 2 980,00 75 32,56