Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

30.09.2019 r.

Mgr inż. Marcin TATARA

Postępowanie zakończone


11.07.2019 r.

Mgr inż. Karolina TATARA

Postępowanie zakończone


26.06.2019 r.

Mgr inż. Mariusz CZABAK

Postępowanie zakończone


03.07.2019 r.

Mgr inż. Daniel PRZYWARA

Postępowanie zakończone


08.05.2019 r.

Mgr inż. Alina KALETA

Postępowanie zakończone


12.07.2018 r.

Mgr inż. Piotr BOŃKOWSKI

Postępowanie zakończone


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław KWIATKOWSKI

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

24.05.1990 r.
Efekty cieplno-wilgotnościowe w betonach
Jarosław PALUSZYŃSKI

23.11.1989 r.
Analiza statyczna płyt średniej grubości na podłożu sprężystym
Liliana SADECKA

08.12.1988 r.
Badania rozkładu naprężeń w przekrojach głównych połączenia króćca z płaszczem zbiornika ciśnieniowego
Andrzej ADAMCZYK

15.01.1987 r.
Drgania losowe i niezawodność wysokich budowli pod obciążeniem sejsmicznym
Zbigniew ZEMBATY

04.07.1984 r.
Analiza numeryczna drgań wymuszonych oraz zagadnień stateczności dynamicznej powłok obrotowych
Edward SADOWSKI

27.04.1984 r.
Analiza współpracy budowli z podłożem przy wymuszaniu kinematycznym
Bogusław PALA