Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

30.09.2019 r.

Mgr inż. Marcin TATARA

Postępowanie zakończone


11.07.2019 r.

Mgr inż. Karolina TATARA

Postępowanie zakończone


26.06.2019 r.

Mgr inż. Mariusz CZABAK

Postępowanie zakończone


03.07.2019 r.

Mgr inż. Daniel PRZYWARA

Postępowanie zakończone


08.05.2019 r.

Mgr inż. Alina KALETA

Postępowanie zakończone


12.07.2018 r.

Mgr inż. Piotr BOŃKOWSKI

Postępowanie zakończone


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław KWIATKOWSKI

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

17.11.1999 r.
Właściwości reologiczne wzmocnionego kompozytu warstwowego z utylizowanego polietylenu
Karl MRACZNY

06.07.1999 r.
Wyboczenie pręta stalowego w podwyższonej temperaturze wywołanej pożarem
Grzegorz GINDA

13.05.1999 r.
Analiza statyczna powłoki hiperboloidalnej – ujęcie nieliniowości geometrycznej
Wiesław BARAN

25.11.1998 r.
Analiza procesów cieplno-wilgotnościo-wych towarzyszących kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych
Jadwiga ŚWIRSKA

20.06.1997 r.
Statyka powłok obrotowych od wpływu temperatury
Bronisław JĘDRASZAK

11.12.1996 r.
Rola związków korelacyjnych między składowymi stanu naprężenia przy obliczaniu trwałości zmęczeniowej tworzyw sztucznych
Tadeusz ŁAGODA

07.07.1995 r.
Probabilistyczny opis wytrzymałości betonu produkowanego w centralnych wytwórniach oraz określenie różnicy między projektowaną i empiryczną wytrzymałością gwarantowaną dwóch klas betonu B34 i B45
Edward KONOPKA

06.10.1993 r.
Ława fundamentowa na podłożu nieliniowo odkształcalnym
Paweł FEDCZUK

25.06.1992 r.
Wytrzymałość zmęczeniowa żeliwa przy obciążeniu zginająco-skręcającym zmiennym synchronicznie o różnym współczynniku asymetrii cyklu zmęczeniowego
Henryk ACHTELIK

25.11.1992 r.
Metody oceny trwałości zmęczeniowej w warunkach losowego rozciągania ze ściskaniem
Cyprian LACHOWICZ