Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

30.09.2019 r.

Mgr inż. Marcin TATARA

Postępowanie zakończone


11.07.2019 r.

Mgr inż. Karolina TATARA

Postępowanie zakończone


26.06.2019 r.

Mgr inż. Mariusz CZABAK

Postępowanie zakończone


03.07.2019 r.

Mgr inż. Daniel PRZYWARA

Postępowanie zakończone


08.05.2019 r.

Mgr inż. Alina KALETA

Postępowanie zakończone


12.07.2018 r.

Mgr inż. Piotr BOŃKOWSKI

Postępowanie zakończone


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław KWIATKOWSKI

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

14.06.2004 r.
Rezerwa plastyczna w zginanych belkach o przekrojach monosymetrycznych.
Anna RAWSKA-SKOTNICZNY

14.06.2004 r.
Analiza możliwości ograniczenia zanieczyszczeń mikologicznych budynków
Małgorzata NABRDALIK

19.12.2003 r.
Problemy dynamicznej identyfikacji zarysowanych konstrukcji żelbetowych
Marcin KOWALSKI

12.11.2003 r.
Termomechanika materiałów kapilarno-porowatych z uszkodzeniami struktury
Zbigniew PERKOWSKI

22.10.2003 r.
Model matematyczny procesu ogrzewania budynku zakłóconego priorytetową dostawą ciepłej wody
Dariusz FABIANOWSKI

22.10.2003 r.
Modelowanie matematyczne procesu poboru ciepłej wody w budownictwie wielorodzinnym
Barbara Józefa CZABAK

30.09.2003 r.
Warstwa przejściowa w betonach wysokowartościowych
Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA

10.09.2003 r.
Teoretyczne i doświadczalne badanie charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego Elektrowni Opole S.A.
Piotr GÓRSKI

30.09.2002 r.
Analiza wrażliwości elementów konstrukcji przy małych odkształceniach termosprężystoplastycznych
Krzysztof KUBICKI

19.06.2002 r.
Stan powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkalnych porażonych grzybami pleśniowymi
Elżbieta MIŚNIAKIEWICZ